• Gelový čistič bazénů a vířivek 1l

Gelový čistič bazénů a vířivek 1l

  • Výrobce: ProfiPOOL
  • Kód výrobku: PRI049
  • Dostupnost: SKLADEM - ihned k odeslání
  • 291 KčGelový čistič bazénů ProfiPOOL je tekutý zásaditý přípravek k odstranění vápenatých a mastných usazenin na stěnách a okrajích bazénů.

Návod k použití:

neředěný přípravek se nanese houbou nebo hadříkem na znečištěná místa bazénu (při čištění stěny bazénu odpusťte vodu cca 5–10 cm pod okraj znečistěné úrovně), nechte působit po dobu 5–10 min a poté mechanicky např. pomocí kartáčku odstraňte nečistoty. V případě silného znečištění postup opakujte, čištěné místo opláchněte vodou. Vniknutí přípravku do bazénové vody není závadou, nedojde ke znehodnocení, alkalita se zvýší o neměřitelné hodnoty.

Obsahuje:

2-(2-butoxyethoxy) ethanol 2,5-9% CAS 112-34-5, hydroxid sodný < 1% CAS 1310-73-2.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

Skladování:

přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchu a chladu, do +40°C. Upozornění: dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem.

Záruční doba:

24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných skladovacích podmínek. Spotřebujte do data uvedeného na obalu. Balení:1l.

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý