• Vločkovač ProfiPOOL 2,5kg
získáš 12 Poolčíků

Vločkovač ProfiPOOL 2,5kg

  • Výrobce: ProfiPOOL
  • Kód výrobku: B0027
  • Dostupnost: SKLADEM - ihned k odeslání
  • 220 Kč

  • Cena v Poolčících: 239


Charakteristika:

ProfPOOL Vločkovač je granulovaný přípravek , který v bazénové vodě vyvločkuje (vysráží) i velmi jemně rozptýlené nečistoty do větších celků, které je možné následně snadno odfiltrovat filtračním zařízením.

Návod k použití:

doporučené dávkování je 3 g / m3 bazénové vody, odměřené množství přípravku nasypte nejlépe večer rovnoměrně na dno bazénu a ponechte zapnutou filtraci do druhého dne. Pro dobrý účinek přípravku udržujte hodnotu pH bazénové vody v rozmězí 6,8 – 7,4.

Nebezpečná látka: síran hlinitý hydratovaný (ES: 233-135-0; CAS: 17927-65-0). Standardní věty onebezpečnosti: H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. Skladování: přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchu a chladu, mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, mimo hořlavých látek a kyselin, oxidačních materiálů, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Upozornění: dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem.

Záruční doba:

24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných skladovacích podmínek. Schválení / certifikace: není nutné.

Balení:

2,5kg

Dokumenty k produktu ke stažení zde.

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý
98 Kč
Vločkovač ProfiPOOL 1l - tekutý

Vločkovač ProfiPOOL 1l - tekutý

Charakteristika: ProfiPOOL Vločkovač je tekutý prostředek určený k úpravě vody v bazénu. Přípravek v..

388 Kč
Vločkovač ProfiPOOL 5l - tekutý

Vločkovač ProfiPOOL 5l - tekutý

Charakteristika: ProfiPOOL Vločkovač je tekutý prostředek určený k úpravě vody v bazénu. Přípravek v..

Tagy: odstranění nešistot, bazénová chemie